Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης καλλιέργειας-αίτησης ενίσχυσης 2020 θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως ως εξής:

α. Άμεσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

β. μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου των ΚΥΔ

Θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου για τις λεπτομέρειες εφαρμογής.