Τα Μουσεία επαναλειτουργούν από τις 15 Ιουνίου 2020, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε Μουσείου, που ορίζουν όχι μόνο τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, αλλά και τις ασφαλείς διαδρομές περιήγησης και θέασης, εισόδου και εξόδου.

Συγκεκριμένα,

-Είναι υποχρεωτική για τους επισκέπτες η χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

-Πρέπει να τηρούν μεταξυ τους απόσταση 1,5 μ. για ανοικτούς χώρους και 2 μ. για κλειστούς χώρους

– Η λειτουργία εστιατορίων/café στους χώρους των μουσείων λειτουργούν  σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους  εστίασης.

– Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου.

-Ως προς τα εισιτήρια, προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπου υφίσταται, ώστε να ελέγχεται η ροή των επισκεπτών. Ειδική πρόβλεψη θα λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ατόμων άνω των 65 κ.λ.π.

– Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα ειδικά μέτρα, όπως η χρήση ασύρματης ξενάγησης. Στις ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα από οκτώ άτομα.

– Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το κοινό θα χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα και αντισηπτικό.