Οι αρχαιολογικοί χώροι υποδέχονται ξανά το κοινό από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, πρώτο βήμα για την σταδιακή επαναλειτουργία των πολιτιστικών υποδομών της χώρας.

Εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, που ορίζουν τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών καθώς και τις ασφαλείς διαδρομές περιήγησης και θέασης.

Για τους ξεναγούς είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, όταν γίνεται οργανωμένη ξενάγηση με συχνή αντισηψία χεριών, εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρόσβασης, καθώς και χρήση ασύρματης ξενάγησης.

Οι επισκέπτες, για τη προστασία τους, πρέπει να τηρούν τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

Τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας, ενώ τα αναψυκτήρια αναμένεται να ανοίξουν την ημερομηνία επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.