Επαναλειτουργούν από Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ με δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλη την επικράτεια. 

Παράλληλα, εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19, σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας αλλά και των Σχολών ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, που συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ υπ αριθμ. Β’ 1825/05.05.2021.

Η συλλογή των διαγνωστικών τεστ νόσησης από τον κορονοϊό SARS-COV-2, γίνεται πριν την είσοδο εκπαιδευτικών, μαθητών και λοιπού προσωπικού στην εκπαιδευτική μονάδα.

Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι Διευθυντές καλούνται να λάβουν επίσης μέριμνα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί όπου απαιτείται και θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και των ειδικοτήτων.

Οι μαθητές μετακινούνται από και προς τη σχολή με βεβαίωση κίνησης, η οποία είναι πάγια, και παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

Παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. 

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ σε όλη την επικράτεια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Δ.