Δίδεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες όλων των πληττόμενων κλάδων(βάσει ΚΑΔ), να θέσουν σε καθεστώς  αναστολής συμβάσεων έως και το 100% του προσωπικού τους. Το μέτρο ισχύει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου και έως και την  30ή Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα,  με τη νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις του τουρισμού και των μεταφορών,- όπως είχε αρχικά προβλεφθεί-, αλλά και σε αυτές του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά (βάσει των καθορισμένων ΚΑΔ).

Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή τους μήνες Αύγουστο  και  Σεπτέμβριο, θα λάβουν 534 ευρώ ανά μήνα,  οι εργοδοτικές τους εισφορές θα καλυφθούν στο ακέραιο από το κράτος, ενώ ισχύει και η ρήτρα της μη απόλυσης  έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

ΠΝΠ :ΦΕΚ Α’157 10/08/2020