Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας συνολικού ύψους 30.155.000 €. Οι παραγωγοί πρέπει να διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, να διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και να έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2019 του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Σχετικός σύνδεσμος για δελτίο τύπου του ΥπΑΑΤ

Σχετική Νομοθεσία:

ΚΥΑ 119/245028/7.9.2020 (ΦΕΚ 3836/Β/9.9.2020)