Με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά που έχει πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος). Τα κονδύλια του μέτρου ανέρχονται συνολικά σε 2.000.000 € και προέρχονται από το Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023.

Από τη στήριξη θα ωφεληθούν αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο αμπελουργικό μητρώο και καλλιεργούν τις προβλεπόμενες ποικιλίες.