Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, καθορίστηκαν το πλαίσιο χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι, οι όροι και προϋποθέσεις, το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

Η εν λόγω οικονομική στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, και γενικά επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 καθώς και επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Αναλυτικά τα προβλεπόμενα για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. Β’ 1820/29.04.2021.

Β’ 1820/29.04.2021