Με νομοθετική πρωτοβουλία ορίσθηκε ειδική διαδικασία, προκειμένου ο εργαστηριακός έλεγχος για τυχόν κρούσματα στο προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να ολοκληρώνεται εντός  – το αργότερο – 48 ωρών.

Με το μέτρο αυτό προστατεύονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι στους χώρους των αεροδρομίων όλης της χώρας, αλλά και οι επιβάτες που έρχονται σε επαφή με αυτούς.