Η Ελληνική Αστυνομία εγκαθιστά σε όλες τις διαδρομές που αφορούν σε εθνικές οδούς και τους παραδρόμους τους, σε εθνικούς περιφερειακούς δρόμους και συλλεκτήριους δρόμους από και προς τα αστικά κέντρα, σημεία ελέγχου των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. 

Αντίστοιχα, το Λιμενικό Σώμα προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους τους πορθμειακούς σταθμούς. Όσον αφορά στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα ΚΤΕΛ της χώρας,  κανένα εισιτήριο δεν θα εκδίδεται, κανείς επιβάτης δεν θα επιβιβάζεται χωρίς τη δήλωση του Ε1 ή την ειδική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλεται, με απλή πράξη της  Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Λιμενικών Αρχων σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 

Ειδικώς στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, σε περίπτωση που κριθεί από τα όργανα ελέγχου ότι η προσπάθεια μετακίνησης γίνεται καταχρηστικά και για λόγους που δεν σχετίζονται με τις ειδικές προβλέψεις μετακίνησης εκτός περιφερειακής ενότητας από τις 8 Απριλίου  και για όλο το προβλεπόμενο διάστημα, το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Θα επιβάλλεται επιπλέον το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το όχημα θα επιστρέφει πίσω από όπου ξεκίνησε.

Η δέσμη των μέτρων σε σχέση με την μετακίνηση εντός της περιφερειακής ενότητας ανήμερα το Πάσχα, δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΚΥΑ Αριθμ. 24112 «  Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 » (ΦΕΚ Β΄ 1272/ 09.04.2020).