Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο έμπρακτης στήριξης του προσωπικού της πρώτης γραμμής κατά της πανδημίας του COVID-19, προχωράει στην καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίσης προς το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού, στο προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Α.Ε.Μ.Υ., στον Ε.Ο.Δ.Υ., στο Ε.Κ.Α.Β., στα κέντρα υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στο προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφόσον μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, στο Ωνάσειο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που απασχολούνται για τη λειτουργία των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, εφόσον μισθοδοτούνται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.

Α’ 75/30.03.2020

Α’ 90/01.05.2020