Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες  μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι, που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας του COVID 19, επιτρέπεται σε ανάριθμα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, να ταξινομηθούν ως κοινού φόρτου και να κυκλοφορούν μέχρι 30/5/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να νομιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.