Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε έκτακτη κατανομή ποσού 8.500.000€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για την κάλυψη, ιδίως, των βασικών αναγκών σίτισης πολιτών που έχουν ανάγκη. Οι Περιφέρειες έχουν συντονιστικό ρόλο ενω με  ευθύνη των ΟΤΑ διανέμονται δύο γεύματα την ημέρα, μεσημέρι και βράδυ. Το πρόγραμμα  σίτισης υλοποιείται σε  συνεργασία με την Εκκλησία αλλά και με την αξιοποίηση δομών,  όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».