Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού -ύψους εξακοσίων (600€) ευρώ- σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορονοϊού. Δικαιούχοι είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας: μηχανικοί, οικονομολόγοι/λογιστές , δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, γιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.

Οι περίπου 165.000 επιστήμονες που είχαν υποβάλει αιτήσεις ανταποκρινόμενοι στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,έλαβαν ήδη την ενίσχυση, χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν, μέχρι τις 08.05.2020, ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν.

Όσοι έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή των 400 ευρώ, θα λάβουν άμεσα, τα υπολειπόμενα 200 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη ενίσχυση δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με τυχόν βεβαιωμένα χρέη, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΚΥΑ ΦΕΚΒ’ 1629/29/4/2020