Επιχορηγούνται εκτάκτως με το ποσό των 2.000 € οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), που υπέστησαν οικονομική ζημιά, ως αποτέλεσμα της λήψης μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, χωρίς να ζητείται η υλοποίηση πολιτιστικής δράσης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έως και τις 24/6/20.