Για να προστατευτούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ και οι πολίτες που προσέρχονται σε αυτά, το ωράριο των ΚΕΠ αναπροσαρμόστηκε ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή,  7.30 πμ έως 15.00. Επιπλέον προβλέφθηκε η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης προκειμένου να αποφευχθούν ο συνωστισμός, η αναμονή και οι μετακινήσεις. Έχουν αναρτηθεί στην είσοδο των ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των Δήμων, τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πληροφορίες. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).Το έγγραφο που επιθυμεί να λάβει ο πολίτης, κατόπιν αίτησής του στα ΚΕΠ, είτε αποστέλλεται στην ηλεκτρονική του θυρίδα (e-mail), είτε αποστέλλεται στην ταχυδρομική του διεύθυνση μέσω της χρήσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

  • ΠΝΠ 20/3/20 (ΦΕΚ Α,68) 
  • Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΔ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)

Περισσότερα εδώ.