• Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ, με σκοπό την προστασία υπαλλήλων και πολιτών

Για να προστατευτούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ και οι πολίτες που προσέρχονται σε αυτά, το ωράριο των ΚΕΠ αναπροσαρμόστηκε ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή,  7.30 πμ έως 15.00. Επιπλέον προβλέφθηκε η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης προκειμένου να αποφευχθούν ο συνωστισμός, η αναμονή και οι μετακινήσεις. Έχουν αναρτηθεί στην είσοδο των ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των Δήμων, τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πληροφορίες. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).Το έγγραφο που επιθυμεί να λάβει ο πολίτης, κατόπιν αίτησής του στα ΚΕΠ, είτε αποστέλλεται στην ηλεκτρονική του θυρίδα (e-mail), είτε αποστέλλεται στην ταχυδρομική του διεύθυνση μέσω της χρήσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

  • ΠΝΠ 20/3/20 (ΦΕΚ Α,68) 
  • Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΔ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)

Περισσότερα εδώ.