Για να προστατευτούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ και οι πολίτες που προσέρχονται σε αυτά, το ωράριο των ΚΕΠ αναπροσαρμόστηκε ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή,  7.30 πμ έως 15.00. Επιπλέον προβλέφθηκε η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης προκειμένου να αποφευχθούν ο συνωστισμός, η αναμονή και οι μετακινήσεις. Έχουν αναρτηθεί στην είσοδο των ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των Δήμων, τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πληροφορίες. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων.