Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς της πανδημίας COVID-19 η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης και προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου) για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021-ΦΕΚ Β’ 1194/27.03.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και διευκρινίζονται με όλες τις λεπτομέρειες τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, η υποχρέωση χρήσης μάσκας, ο περιορισμός της κυκλοφορίας, οι υπερτοπικές μετακινήσεις, οι θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας, οι κυρώσεις, οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή προστίμων, η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, η αρχή ενημέρωσης του κοινού και η ισχύς εφαρμογής της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καταργούμενων διατάξεων.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021 – ΦΕΚ Β΄ 1194/27.03.2021