Παρατείνεται έως τις 12 Ιουλίου 2020 με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2)  μηνών κάθε φορά η υποχρέωση των  επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προστασίας υγιεινής,  να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση αποθεμάτων σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής: .

1) Χειρουργικές μάσκες και λοιπές μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιδιωτική χρήση.

2) Απολυμαντικά διαλύματα για απολύμανση χεριών.

3) Αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων και καθαρή μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο 95% εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

4) Τεστ για ανίχνευση του κορονοϊού.

Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της νόμιμης κυκλοφορίας τους.  Οι υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων θα πρέπει να υποβάλλουν την ποσότητα αποθεμάτων ανά είδος  είτε απευθείας είτε μέσω  της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων επισύρει κυρώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου από 1.000 έως 100.000 ευρώ και κατάσχεση των προϊόντων.

Η δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων  παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2020.

Τεύχος B’ 1837/13.05.2020 / Αριθμ. 46553

Αριθμ. 73056 Τεύχος B’ 2788/10.07.2020