Για την διασφάλιση της εύρυθμης τροφοδοσίας της αγοράς η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη των κάτωθι μέτρων:

α) Αναστολή έως 14/05/2020 των διατάξεων περί ωραρίου τροφοδοσίας αποκλειστικά

i) των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τρόφιμα

ii) των υπεραγορών (super market)

iii) των υπαίθριων (λαϊκών αγορών)

iv) των οργανωμένων αγορών τροφίμων

v) ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών

β) Στις επιχειρήσεις εστίασης – που έως την έκδοση της ΠΝΠ ήταν αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα – δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Διευκρινίζεται ότι η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής».

Τεύχος A’ 90/01.05.2020

ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)

(ΦΕΚ 1391/Β/14-04-2020)