Το gov.gr είναι ένα ψηφιακό πολυεργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών, που ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν μετά την λήψη των έκτακτων μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού.

Με ταυτοποίηση μέσω TAXISnet (ήδη υφιστάμενοι κωδικοί), πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν και να επικυρώνουν ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και εξ αποστάσεως, ευρύτατης χρήσης έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται, από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.