Οι Δημοτικές Αρχές μεριμνούν ώστε κανένας άστεγος  ή τοξικοεξαρτημένος να μην βρίσκεται στο δρόμο καθώς και για την κατ οίκον παράδοση των μερίδων στους συμπολίτες μας που συμμετέχουν και σιτίζονται από τα συσσίτια των δήμων. Επίσης οι δήμοι είναι επιφορτισμένοι για την ενημέρωση των Ρομά αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση, τα μέτρα και τα βοηθήματα που έχουν θεσμοθετηθεί καθώς και για τη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Με επιστολή του ΥΠ.ΕΣ. προς τους δημάρχους της χώρας, ζητείται να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τα αδέσποτα ζώα.

  • ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (ΦΕΚ 986 Β΄/22.03.2020)
  • Παραρτημα Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020)
  • ΠΝΠ 14/14-3-2020 (ΦΕΚ 64 Α/14-3-2020)
  • ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020)