Η έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση ,αφορά τόσο μονογονεϊκές οικογένειες όσο και νοικοκυριά με δύο γονείς, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά και ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπολογίζονται πως είναι 63.900.

Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια, έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων μελών της. Συγκεκριμένα :

-Οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί, θα λάβει 100 ευρώ έκτακτη ενίσχυση και συνολικά 450 ευρώ αντί 350 ευρώ.

-Οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, θα λάβει 150 ευρώ έκτακτη ενίσχυση και συνολικά 550 ευρώ αντί 400 ευρώ.

-Οικογένεια με τρία ανήλικα παιδιά, θα λάβει 200 ευρώ έκτακτη ενίσχυση και συνολικά 650 ευρώ αντί 450 ευρώ.

-Οικογένεια με τέσσερα ανήλικα παιδιά, θα πάρει 250 ευρώ έξτρα ενίσχυση και συνολικά 750 ευρώ αντί 500 ευρώ

-Οικογένεια με πέντε η περισσότερα ανήλικα παιδιά, θα πάρει 300 ευρώ έξτρα ενίσχυση -που είναι και το ανώτερο όριο- και συνολικά 850 ευρώ αντί 550 ευρώ

Η έκτακτη ενίσχυση θα καταβληθεί στις 29/5/2020, ταυτόχρονα με την καταβολή του Ελάχιστου  Εγγυημένου Εισοδήματος Μαΐου.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 1655/04.05.2020