Με στόχο να επιταχυνθεί η υλοποίηση ώριμων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μπορούν να υποβάλλονται στη σελίδα covidhackgr.gov.gr προς αξιολόγηση προτάσεις τεχνολογικών εφαρμογών που είτε έχουν αναδειχθεί μέσα από άλλες διαγωνιστικές δράσεις (π.χ. hackathons) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, είτε αποτελούν ήδη ώριμες λύσεις με εξαιρετική τεκμηρίωση της δυνατότητας άμεσης ολοκλήρωσης, κλιμάκωσης και διάθεσης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές δομές. Η διαδικασία υποβολής τους έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 14 Απριλίου.

Οι προτάσεις πρόκειται να αξιολογηθούν από επιτροπή υψηλού κύρους και όσες προκριθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση μέσω του διαδικτύου. Οι λύσεις που θα επιλεχθούν προκειμένου να εφαρμοστούν αμέσως, θα ενισχυθούν με πόρους, χρηματικούς και τεχνογνωσιακούς καθώς και με τεχνολογική υποδομή που θα διατεθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους υποστηρικτές της δράσης.