Διπλασιάζεται από ένα (1) σε δύο (2) εκατομμύρια ευρώ το ποσό της τακτικής επιχορήγησης για το 2020, με σκοπό την στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του κόσμου του Θεάτρου.

Επίσης για να στηριχθούν οι ήδη επιχορηγούμενοι θίασοι αποφασίστηκε:

* Η θεατρική περίοδος 2020-2021 να επεκταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

* Η θεατρική περίοδος 2019-2020 να παραταθεί έως και την 31η Μαΐου 2021.

* Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν θα ζητήσει επιστροφή των ποσών των επιχορηγήσεων.