Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:


1.Επικοινωνία με Ιατρικό Συντονιστή για: ενημέρωση της κατάστασης της υγείας τους, υποβολή αιτήματος επικοινωνίας με τον Ιατρό Σύμβουλο και υποβολή ερωτημάτων.

2.Συμπλήρωση ημερησίων ερωτηματολογίων για την πορεία της υγείας του.

3.Πρόσβαση σε ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό.


4. Διάθεση βασικών ζωτικών ενδείξεων (θερμοκρασία, πίεση, οξυγόνο) σε ημερήσια βάση προς τον ιατρό που τον παρακολουθεί μέσω του Ιατρικού Συντονιστή.

5. Δυνατότητα ανασκόπησης της επικοινωνίας και του διαθέσιμου υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια της κατ’ οίκον παρακολούθησης.


6. Διαγραφή του ηλεκτρονικού Δωματίου Επικοινωνίας μετά την αποθεραπεία.