Τη λειτουργία Κέντρων Υγείας επί 24ωρου βάσεως αποκλειστικά για τη διαλογή/ διερεύνηση/διαχείριση ασθενών με λοίμωξη του αναπνευστικού που δεν χρήζουν παραπομπής σε νοσοκομείο. Τα συγκεκριμένα Κ.Υ. θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο δίκτυο των νοσοκομείων και λειτουργούν στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο),

Τα πρώτα 5 Κέντρα Υγείας που θα λειτουργήσουν για ασθενείς με COVID-19 είναι τα:
Αλεξάνδρας, Καλυβίων, Ραφήνας, Καμινίων και Περιστερίου.Στα κέντρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες και είναι έτοιμα να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν το δίκτυο των Νοσοκομείων Αναφοράς.