Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, η κυβέρνηση    επεκτείνει την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του 4ου κύκλου καθίστανται και οι αγρότες κανονικού καθεστώτος. 

Οι επιχειρήσεις, ανάμεσα τους και οι αγρότες, θα μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών τους αναγκών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ:

https://www.aade.gr/mybusinesssupport

ΓΔΟΥ 281/2020 – ΦΕΚ 5047/Β/14.11.2020 

ΓΔΟΥ 282/2020 – ΦΕΚ Β/5081/17.11.2020

ΓΔΟΥ 295/2020 – ΦΕΚ 5207/Β/25.11.2020