Σε συνέχεια των νέων μέτρων, που ανακοινώθηκαν στις 22-9-20 από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας περί αναστολής διενέργειας θεατρικών παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια Αττικής και δεν πρόκειται για μέτρο πανελλαδικής εμβέλειας. Επίσης επισημαίνεται ότι δεν αφορά σε θερινούς κινηματογράφους.​ Το ζωντανό θέαμα/ακρόαμα (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται στην υπόλοιπη επικράτεια, βάσει των κανόνων που έχουν εξαγγελθεί, με εξαίρεση περιοχές, στις οποίες έχουν επιβληθεί τοπικά περιοριστικά μέτρα.