Δεν απαιτείται εφεξής και μέχρι 30 Ιουνίου 2020 η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000 € έναντι του ποσού των 6.000 € που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η διάταξη αυτή παρέχει στους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α/13.4.2020 (άρθρο 23)