Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας και το εισόδημα των πολιτών στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και συνεπάγεται μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα πολλών κατηγοριών εργαζομένων.

Η απαγόρευση των απολύσεων και η υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν το σύνολο των θέσεων εργασίας, με τις ίδιες συμβάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο για το διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στη χώρα μας.

Αντίστοιχα, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας -με εντολή δημόσιας αρχή- εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού(800 ΕΥΡΩ) θα εξακολουθήσει να χορηγείται μέχρι να αρθεί και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας, σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής εργασίας τους ή εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν κλειστές, με εντολή δημόσιας αρχής.

Παράλληλα, θεσπίζεται η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα κληθούν να επιστρέψουν στην εργασία τους, σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου, άρα και αποδοχών. Η κυβέρνηση θα καλύψει το τμήμα του μισθού τους που διαφορετικά θα χανόταν. Προς τούτο η χώρα μας θα ενταχθεί και θα κάνει χρήση των πόρων του προγράμματος SURE της Ε.Ε.