Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης, για τη διαχείριση των οποίων είναι αρμόδιες οι Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ, για να παρασκευαστούν αντισηπτικά είδη. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπάρξει παρασκευή αντισηπτικών ειδών  που θα χρησιμοποιηθούν αρμοδίως από το Υπουργείο Υγείας (ν. 4675/2020, άρθρο 17 (ΦΕΚ 54Α/11.03.2020) και Α.1048 ΦΕΚ910Β/17-3-20)

ΠΝΠ 10.08.2020, Τεύχος 157Α΄/10.08.2020