Το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς καυσίμων για τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών εφοδιάζουν αδιάλειπτα τα πρατήρια χωρίς πρόβλημα, ενώ τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν κανονικά εντός των καθορισμένων ωραρίων ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των οδηγων στα πρατήρια καυσίμων.

Περισσότερα εδώ.