Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε την Τρίτη 14 Απριλίου έχει στόχο να αναδείξει νέες ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν έως την Κυριακή 26 Απριλίου στη σελίδα covidhackgr.gov.gr θα αξιολογηθούν και θα αναδειχθούν όσες τεκμηριωμένα οδηγούν σε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: επιχειρήσεις, νεοφυείς και υφιστάμενες, ερευνητικές ομάδες, ερευνητές της Υγείας και της Πληροφορικής, στελέχη του χώρου της τεχνολογίας καθώς και όσοι θέλουν να συμβάλλουν με την γνωση και την εμπειρία τους στην υλοποίηση των προτάσεων που θα παρουσιαστούν ( προγραμματιστές, μέντορες,επιστήμονες, επαγγελματίες και άλλοι υποστηρικτές ).

Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει βοήθεια από τους υποστηρικτές-επαγγελματίες του χώρου της τεχνολογίας, ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και τη συμβουλευτική καθοδήγηση, για να καταστήσει ωριμη και να μεταμορφώσει την ιδέα της σε πρακτική και χρήσιμη λύση.