Με την  υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:6877/29-1-2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 341/Β/29.1.2021) ορίζεται οτι ΕΞΑΙΡΟΎΝΤΑΙ   από την εν γένει ΑΝΑΣΤΟΛΗ  οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου κ.α.

Ειδικότερα

Εξαιρούνται της αναστολής:

α) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου Επικρατείας και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

β) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 καρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Κατά τα λοιπά επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992 ΚΥΑ, όπως αναφέρεται και παραπάνω.

Νομοθεσία:      ΦΕΚ 341/Β/29.1.2021