Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, το εν λόγω ποσό δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο. Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει κανένα τμήμα της ενίσχυσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έκπτωση 15%.

   Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΦΕΚ Β’ 5308/16.11.2021

ΦΕΚ Β’ 5307/16.11.2021

ΦΕΚ Β’ 5306/16.11.2021

ΦΕΚ Β’ 5305/16.11.2021

ΦΕΚ Β’ 5303/16.11.2021