Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19

Τα νέα μέτρα (lockdown) τίθενται σε ισχύ από 17/04/2021 και ώρα 06:00 π.μ.