Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19

Τα νέα μέτρα (lockdown) τίθενται σε ισχύ από 04/03/2021 και ώρα 06:00 π.μ.