Χάρτες προς υποστήριξη της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση των μέτρων ταξιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

View this page in English

Οι χάρτες δημοσιεύονται από το ECDC κάθε Πέμπτη προς υποστήριξη της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Οκτωβρίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021. Οι χάρτες βασίζονται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy) έως τις 23:59 κάθε Τρίτη.

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμών και θετικών τεστ, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Combined indicator: 14-day notification rate, testing rate and test positivity, updated 20 May 2021
Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμών και θετικών τεστ, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός τεστ και θετικών τεστ, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021 (φιλικό για αχρωματοψία)

Combined indicator: 14-day notification rate, testing rate and test positivity, updated 20 May 2021 (colour-blind friendly)
Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμών και θετικών τεστ, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

14-day case notification rate per 100 000 inhabitants, updated 20 May 2021
Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Ποσοστά δοκιμών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Testing rates per 100 000 inhabitants, updated 20 May 2021
Ποσοστά δοκιμών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 20 Μαΐου 2021

Τα ποσοστά θετικότητας, ενημερώθηκαν στις 20 Μαΐου 2021

Positivity rates, updated 20 May 2021
Τα ποσοστά θετικότητας, ενημερώθηκαν στις 20 Μαΐου 2021

Οι περιοχές σημειώνονται στα ακόλουθα χρώματα:

ΠΡΑΣΙΝΟ εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 25 περιπτώσεις ανά 100.000 και το ποσοστό θετικής δοκιμής κάτω από 4% ·
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 50 περιπτώσεις ανά 100.000, αλλά το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι 4% ή υψηλότερο ή, εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μεταξύ 25 και 150 περιπτώσεων ανά 100 000 και το ποσοστό θετικότητας δοκιμής είναι κάτω του 4%
ΚΟΚΚΙΝΟ, εάν το αθροιστικό 14-ημερών ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης COVID-19 κυμαίνεται από 50 έως 150 και το ποσοστό θετικής δοκιμής των δοκιμών για τη μόλυνση με COVID-19 είναι 4% ή περισσότερο, ή εάν το 14-ημερών αθροιστικό ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης COVID-19 είναι περισσότερο από 150 αλλά λιγότερο από 500.
ΣΚΟΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, εάν το συνολικό ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης 14 ημερών COVID-19 είναι 500 ή περισσότερο.
γκρι εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός δοκιμής είναι χαμηλότερος από 300 περιπτώσεις ανά 100.000.
ΓΚΡΙ εάν υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός δοκιμής είναι χαμηλότερος από 300 περιπτώσεις ανά 100.000.

Πηγή: ECDC