Η κυβέρνηση αποφάσισε την άμεση χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών με την μορφή άμεσης επιχορήγησης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας covid19.  Συγκεκριμένα αποφάσισε την άμεση επιχορήγηση στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών ποσού ύψους 1.500 € σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητάς τους και 500 € σε περίπτωση περιορισμού αυτής.

  • Η 1η πληρωμή καταβλήθηκε από 27 Νοεμβρίου έως  1 Δεκεμβρίου 2020
  • Η 2η πληρωμή  δικαιούχων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Συνολικά ενισχύθηκαν 8.742 δικαιούχοι με το συνολικό  ποσό των 8.705.800 €.

ΦΕΚ B 3343/2020