Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, λόγω της διακοπής σχεδόν του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους αποφάσισε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ύψους άνω των 11 εκατ. € για τη στήριξη των παράκτιων Αλιέων σε όλη την Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020.

ΚΥΑ 94/165904/2020 – ΦΕΚ 2648/Β/30.6.2020

ΚΥΑ 120/245073/2020 – ΦΕΚ 3837/Β/9.9.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ