Παρέχεται μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (Φεβρουαρίου-Μαρτίου) που θα καταβληθούν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν ισχύει σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής  τους στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την από 20.3.2020 ΠΝΠ, δηλαδή σε εκείνους που ανήκουν σε κλάδους  που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού η που  τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ με απόφασή του μετατοπίζει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι 31/3,  στις 10 Απριλίου 2020 και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές 10 μέρες μετά.