Για την ασφαλή επαναλειτουργία, από την 1η Ιουνίου, των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν από τους Δήμους όλης της χώρας, έχουν δοθεί συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες προς το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό καθαριότητας.

Εξίσου σημαντικές είναι οι ειδικότερες συστάσεις προς τους γονείς, καθώς η ασφάλεια των παιδιών μας αφορά όλους. Για το λόγο αυτό:

-Δεν θα πρέπει να προσέρχονται στον παιδικό ή το βρεφικό/βρεφονηπιακό σταθμό παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.

-Όλα τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/ και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον ιό COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό. Στις περιπτώσεις αυτές, συστήνεται η εκ μέρους της οικογένειας επικοινωνία με γιατρό, καθώς και η εξατομικευμένη αξιολόγηση περιστατικών σύμφωνα με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού COVID-19.

-Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν έτοιμο σχέδιο εναλλακτικού προγραμματισμού σε περίπτωση που το παιδί τους χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι. Πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι, σκόπιμο είναι να ελέγχουν τα παιδιά για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων καθώς και να προβαίνουν σε θερμομέτρησή τους.

-Γονείς/ κηδεμόνες/ συνοδοί με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/ και πυρετό δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά, ενώ σε περίπτωση επιβεβαίωσης λοίμωξής τους από τον ιό COVID-19, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο του παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

-Σε συνεννόηση με τους γονείς/ κηδεμόνες/ συνοδούς, συστήνεται προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών, για την αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμού των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και την αποχώρηση τους από τον παιδικό σταθμό.

είσοδος στο χώρο του σταθμού επιτρέπεται μόνο για τα παιδιά και το απαραίτητο προσωπικό. Οι επισκέψεις άλλων προσώπων απαγορεύονται μέχρι νεωτέρας.

-Ως προς τα μέτρα προσωπικής υγιεινής συστήνεται αυστηρά η χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί ενώ, τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό (λ.χ. μπάλες, κούκλες κ.λπ.)