Η κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων, που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορίζει τα ΜΜΜ.

ΦΕΚ 871 Β’/16.03.2020