Νέοι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ΕΥΡΩ, όπως οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα, αποκλειστικές νοσοκόμες και άλλες κατηγορίες εργαζομένων είναι συνολικά επιπλέον 160.000 πολίτες . Για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική μορφή)μέσω του πληροφοριακού σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στόχος είναι να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους το χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και 8 Μαΐου.

ΚΥΑ ΦΕΚ Β’1547/22/4/2020