Παγκοσμίως, η εικόνα της αγοράς παραμένει μέχρι σήμερα ανησυχητική με πολλές ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα για συγκεκριμένα υλικά (αναλώσιμα) και μηχανήματα. Ο χρόνος ανταπόκρισης της αγοράς είναι μεγάλος. Για τους  λόγους αυτούς δόθηκε από την αρχή ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση αυτών των υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες των νοσοκομείων. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ δημιουργήθηκε η λίστα των αναγκαίων υλικών  και δόθηκαν εντολές στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας για:

 
Καταγραφή του ύψους των αποθεμάτων των υλικών για τον COVID-19
Διαχείριση και διαφύλαξη των αποθεμάτων

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης των αποθεμάτων με καθημερινή ενημέρωση.
Υπολογισμό αναγκαίων ποσοτήτων ατομικών μέσων προστασίας,
Διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ικανών ποσοτήτων από τα συγκεκριμένα υλικά
Κεντρική διαχείριση των αποθεμάτων με συνεχή παρακολούθηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών


Παράλληλα γίνεται έρευνα στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά για προμήθεια υλικών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).


Τα αποθέματα υγειονομικών υλικών και ο νοσοκομειακός εξοπλισμός ενισχύονται καθημερινά από σημαντικές δωρεές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και από δωρεές τρίτων χωρών. Για να διευκολύνουμε τις δωρεές σε εξοπλισμό και σε χρήμα θεσπίστηκε νέα ταχεία και διαφανής διαδικασία αποδοχής τους.