Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία,   εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικούς φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή, Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 10–07–2020 έως και τις 30–09–2020.

Επισημαίνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ στους χώρους των εκδηλώσεων θα πρέπει να καλύπτεται από τους διοργανωτές.