Από τις 11 Μαρτίου 2020 οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών, λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορονοϊού COVID-19. Η εν λόγω απαλλαγή δεν μπορεί να παραταθεί μετά τις 31 Μαΐου 2020.

ΠΝΠ (Α’ 84), 13.04.2020, Άρθρο 26ο