Αναστέλλονται, έως τις 31 Αυγούστου 2020 στο σύνολο της Επικράτειας, οι συναυλίες, οι παραστάσεις και κάθε δημόσια εκδήλωση, στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι. Η αναστολή καταλαμβάνει μόνο τους θεατές και όχι τους συντελεστές και τους εργαζόμενους για την πραγματοποίηση αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται ανάλογα με την παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται ανάλογα με την παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις όπου οι συμμετέχοντες κάθονται, ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886/11-08-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3364)