Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, των φροντιστηρίων και κάθε είδους δομής εκπαίδευσης. Επιπλέον αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση εκδρομών και επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

Το μέτρο αφορά και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Η αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων σχολών εμπορικού ναυτικού, δεν περιλαμβάνει τις διοικητικές, ερευνητικές λειτουργίες. Ως προς το προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, ένστολο) ακολουθούνται οι αποφάσεις ΥΝΑΝΠ σχετικά με μερική ή/ και ολική αναστολή.

Η αναστολή ισχύει έως τις 10.5.2020. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξάπλωσης του ιού και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας θα ληφθούν οι αποφάσεις για παράταση ή μη του μέτρου.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-2-2020)

Δ1α/ΓΠ.οικ.20021(ΦΕΚ956/τ.Β΄/21-3-2020)

Δ1α/ΓΠ.οικ.24343 (ΦΕΚ 1293/τ.Β΄/10-4-2020)

(Αριθμός Σήματος: ΩΠ:102359/03-20 και ΩΠ:240955 /03-20)