Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 ανεστάλη η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός κοιμητηρίων. Αναστολή καταβολής μισθωμάτων ισχύει και για την ενοικίαση κυλικείων, εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας τους. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα αυτό τα εν λόγω μισθώματα δεν οφείλονται.

ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 37ο

ΠΝΠ 1.05.2020 (ΦΕΚ 90 Α’) άρθρο 25ο